Rusya Nakliye

Rusya Nakliye AlanA�ndaki Faaliyetlerimiz

TA?rkiye Rusya Nakliye

TA?rkiye Rusya taAYA�ma organizasyonlarA�mA�za 1994 yA�lA�nda Dyo firmasA� ile baAYladA�k.

Unilever

TA?rkiye Rusya nakliye iAYimizdeki en bA?yA?k baAYarA�mA�zA� Unilever firmasA�nA�n 1995 yA�lA�nda aA�mA�AY olduAYu TA?rkiye Rusya tA�r taAYA�macA�lA�AYA� ihalesini kazanarak saAYladA�k.

A�stanbul Moskova ve A�stanbul St.Petersburg arasA�nda haftalA�k dA?zenli 40-60 tA�rlA�k uluslararasA� karayolu taAYA�malarA�nA� yA�llarca baAYarA�lA� bir AYekilde yaptA�k.

Unilever Rapid arasA�nda o tarihlerde TA?rkiyede hiA�bir firmanA�n o gA?ne kadar yapmadA�AYA� bir iAYbirliAYine gidildi. Rapid UluslararasA� TaAYA�macA�lA�k firma elemanlarA�ndan 1 kiAYi TA?rkiye Rusya karayolu taAYA�macA�lA�AYA� iAYlerinin tA?m evrak, faturalandA�rma, banka prosedurleri, gA?mrA?k evraklarA�nA�n hazA�rlanmasA�, takip edilmesi ve tA?m operasyon burokrasi iAYlemlerinin takibi ile gA�revlendirildi. Unilever firmasA�nA�n isteAYi A?zerine ve TA?rkiye Rusya karayolu tA�r taAYA�macA�lA�AYA� organizasyonu evrak ve taAYA�ma iAYleri baAYarA� ile yapA�ldA�.

TA?rkiye Rusya kara tA�r nakliye iAYlerinde bir A�ok mA?AYteri eksik mal teslimi ve hA�rsA�zlA�klar konusunda A�ok ciddi problemler yaAYA�yordu. Rapid UluslararasA� TaAYA�macA�lA�k olarak Unilevera��e verilen kaliteli servis sonucunda, Unilever yetkililerinin firma iA�i deAYerlendirmelerinden en yA?ksek puan Rapid tarafA�ndan alA�nmA�AYtA�r.

Unilever firmasA�ndan sizden A�ok memnunuz laflarA�nA� duymak o tarihlerde bir nakliyeci olarak paranA�n A�tesinde bizleri aA�A�kA�asA� A�ok mutlu etmiAYtir. Unilever bizi bir partner olarak gA�rdA?. Genelde nakliye firmalarA�na yukarA�dan bakan ve sA?rekli sert ve memnuniyetini hiA� belli etmeyen bir piyasada iAY yaparken Unilever firmasA�yla yapA�lan her toplantA�da a�?sizlerden A�ok memnunuza�? lafA�nA� duymamA�z bizi pozitif manada motive ettmiAYtir, bunun iA�in Unilever firmasA�na ayrA�ca teAYekkA?r ederiz.

2015 yA�lA�na geldiAYimizde Unilever grup AYirketleri ile A�alA�AYmalarA�mA�z halen devam etmektedir. Rapid UluslararasA� TaAYA�macA�lA�k olarak tA�r kara nakliyesi iAYlerindeki baAYarA�mA�zA�n bizce en A�nemli sebebi mA?AYterilerimizle uzun sA?reli kurduAYumuz baAYarA�lA� iAYbirliAYine A�nem vermemizdir.

BOSCH SA�EMENS

Rapid Lojistik, BSH FirmasA�nA�n TA?rkiye Rusya (A�erkezkA�y St. Petersburg) arasA� iA�in aA�mA�AY olduAYu UluslararasA� yA�llA�k tA�r kara nakliyesi ihalesini kazanmA�AYtA�r. A�haleyi kazanmamA�z firmamA�zA�n TA?rkiye Rusya kargo tA�r taAYA�malarA�nda UluslararasA� rekabet gA?cA?nA? test etmesi ve kazanmasA� Rapid UluslararasA� TaAYA�macA�lA�k olarak Rusya nakliye pazarA�nda ilerleyebileceAYimiz konusunda firmamA�za heyacan ve gA?A� vermiAYtir.

BSH FirmasA� ile iliAYkilerimize A�ok A�nem veriyoruz. GeA�miAYte 15 yA�llA�k TA?rkiye Romanya tA�r yA?klemelerini yapmamA�z firmalar arasA�ndaki A�alA�AYma kA?ltA?rA?nA? hali hazA�rda bilmemize de sebep olmuAYtur. AynA� zamanda TA?rkiye Bulgaristan tA�r (Mega ve Optima) taAYA�malarA� da baAYarA� ile yapA�lmA�AYtA�r.

A�liAYkilerin sA?rdA?rA?lmesi ve geliAYtirilmesi iA�in titizlikle A�alA�AYmalar devam etmektedir.
Rusya TA?rkiye Nakliye

TA?rkiye Rusya HattA�nda Neden Rapid Lojistik ile A�alA�AYmalA�sA�nA�z?

TA?rkiye Rusya Konteyner TaAYA�macA�lA�AYA�

TA?rkiye Rusya arasA� konteyner taAYA�malarA�mA�zA� Rus Konteyner Liner’lar aracA�lA�AYA�yla yapmaktayA�z. Rusya’ya nakliye olan konteynerleri mA?AYterimizin isteAYi A?zerine Rusya’daki limanlarda kendi organizasyonumuzla karAYA�lamaktayA�z. KarAYA�lanan bu konteynerler daha sonra, direk sal kasa tren veya sal kasa tA�r A?zerine yA?klenip gideceAYi destinasyona gA�re ilgili araA�lara yA?klenmektedir. Bu noktada A?rA?nA?n cinsine gA�re farklA� araA� tipleri kullanA�lmaktadA�r, bunlar frigo tA�rlar, tenteli tA�rlar, 120 m3’lA?k kamyon rA�mork tA�rlardA�r.

MA?AYterilerimizin isteAYi A?zerine Rusya limanlarA�nda yapmA�AY olduAYumuz bu aktarmalarA� Kazakistan, TA?rkmenistan, A�zbekistan, KA�rgA�zistan ve Mogolistana��a kadar yapabilmekteyiz.

Bu taAYA�ma AYeklinin aynA�sA�nA� Rusya – TA?rkiye veya Kazakistan, TA?rkmenistan, Ozbekistan ve Tacikistana��dan da TA?rkiyea��ye yapabilmekteyiz.

TA?rkiye iA�erisinde konteynerlerin iA� nakliye taAYA�malarA�nA� yapabilmemiz mA?AYterilerimiz lehine artA� maliyet saAYlamaktadA�r. Zira Linera��lar iA� nakliyeleri kendileri yapmadA�AYA�ndan bu bize ve bizimle A�alA�AYan mA?AYterilerimiz lehine ekstra bir avantaj saAYlamaktadA�r.

AyrA�ca Rusyaa��daki limanlardaki acenta aAYA�mA�z ve kendi organizasyonumuzu yapmamA�z konteyner taAYA�macA�lA�AYA�ndaki bir diAYer artA� yA�nA?mA?z olarak gA�zA?kmektedir.

Rusya LimanlarA�na��dan, Rusyaa��nA�n tA?m bA�lgelerine yaptA�AYA�mA�z aktarmalarda mallarA�n transit teminat garantisinide verebilmekteyiz.

TA?m TA?rkiye Rusya UluslararasA� Konteyner TaAYA�macA�lA�AYA� iAYlerimizde yA?klediAYimiz konteyner baAYA� 500.000 euro firmamA�zA�n sigorta kapsamA�ndadA�r. DoAYal afetler de sigorta kapsamA�mA�zA�n iA�ine dahil edilmiAYtir.

TA?rkiye Rusya Nakliye TaAYA�malarA�nda KullanA�lan AraA� Tipleri

120 m3a��lA?k TA�rlar

TA?rkiye Rusya UluslararasA� Kara TaAYA�macA�lA�AYA�nda Rapid lojistik olarak en A�nemli artA�mA�z TA?rkiyea��den Rusyaa��ya 120 m3a��lA?k araA� alt yapA�mA�zA�n olmasA�dA�r.

Kamyon – Romork 120 m3a��lA?k tA�rlarA�mA�zA� A�zelikle BuzdolabA�, Televizyon, Elektronik EAYya, Tekstil, hafif fakat hacimli hammadde ve yedek parA�a taAYA�malarA�nda kullanmaktayA�z ve mA?AYterilerimizden ciddi memnuniyet almaktayA�z.

Kamyon Romorklar bir konteynere gA�re 60 m3 ile 80 m3 arasA�nda bir yA?kleme avantajA� saAYladA�AYA�ndan dolayA� bu hatta mA?sterilerimiz tarafA�ndan yoAYun bir AYekilde tercih edilmekte ve mA?AYterilemizle karAYA�lA�klA� saAYlam iliAYkiler kurabilmemize imkan saAYlamaktadA�r.

Kamyon Romorklar, Normal TA�rlara gA�re de 20 ile 30 m3a��lA?k artA� avantaj saAYlayabilmetedir. Bu 120 m3a��lA?k araA�larA�mA�zA�n tek dezavantajA� lastiklerinin kA?A�A?k olmasA�ndan dolayA� 18.5 tondan daha fazla yA?k yA?kleyememesidir.

Optima TA�rlar

TA?rkiye Rusya arasA�nda yA?kleme sayA�sA� olarak en A�ok yA?kleme adedi gerA�ekleAYtirdiAYimiz araA� tipleri optima tA�rlardA�r. Bu tA�rlarA�mA�zA�n A�lA�A?leri 13.60 uzunluk 2.45 en ve 2.70 yA?ksekliktir. Optima tA�rlarA�n A�adA�rlarA�nA�n tamamA� aA�A�larak A?sten ve yandan yA?kleme yapA�labilmesine imkan vermesi bir A�ok mA?AYterinin konteyner yerine tA�r seA�mesinin en A�nemli sebeplerindendir. AyrA�ca optima tA�rlarA�mA�zA�n tonaj yA?kleme kapasiteleri karadan gittiklerinde kamyon romork araA�larA�mA�za gA�re 4 ton daha fazla yA?kleme yapabilme imkanA� saAYlamaktadA�r.

AyrA�ca yA?kleme ve boAYaltmada A�ok pratik olmasA� bazA� depolarda kamyon romork araA�larA�n yA?kleme ve boAYaltmalarA�nda teknik nedenlerle oluAYan sA�kA�ntA�larA�n yaAYanmamasA�nA� da saAYlamaktadA�r.

HaftalA�k TA?rkiye Rusya optima 50 tA�rlA�k yA?kleme kapasitemiz bulunmaktadA�r.

Mega TA�rlar

TA?rkiye Rusya logistics iAYlerimizde Mega tA�rlarla yaptA�AYA�mA�z taAYA�malarda ve mA?AYterilerimizden gelen Mega araA� taleplerinde son yA�llarda artA�AY vardA�r.

TA?rkiye Rusya Mega TA�r araA� kapasitemiz haftalA�k 40-50 tA�rdA�r. Mega araA�larA�mA�zA�n A�lA�A?leri 13.60 m uzunluk 2.50 geniAYlik ve 3m yA?ksekliktir.

MA?AYterilerimizin mega araA�larA� talep etmedeki en A�nemli sebeplerinin baAYA�nda iA�ten iA�e 3 metre yA?kseklik olmasA�dA�r ve yA?klerini bu 3 metrelik yA?ksekliAYe gA�re paketleme yapabilmeleri ve aynA� zamandada tonaj olarak da 20 ton A?zeri yA?kleme yapabilmesidir.

A�zellikle yedekparA�a, beyaz eAYya ve elektronik eAYya taAYA�malarA�nda TA?rkiye Rusya lojistik iAYlerimizde artan taleple karAYA�laAYmaktayA�z.

Frigo (SoAYutuculu) TA�rlar

TA?rkiye Rusya arasA� Frigo SoAYutuculu tA�rlarla olan taAYA�malar firmamA�z iA�erisinde sA?rekli geliAYmektedir.

TA?rkiyea��de Antalya, Mersin, Bursa ve A�zmir bA�lgelerinden Rusyaa��ya Frigo SoAYutuculu TA�rlarA�mA�zla yA?kleme yapmaktayA�z.

Frigo ve soAYutuculu tA�r iA�in TA?rkiye Rusya nakliyelerinde taahA?t verebilmekteyiz. TA?m yA?klediAYimiz Frigo SoAYutuculu TA�rlarA�mA�zA�n iA�erisindeki mallar ve her tA�r sigortalanmaktadA�r.

Perdeli ve raflA� soAYutuculu araA� tiplerimiz vardA�r bu tip frigo ve soAYutucu araA�larA�mA�z TA?rkiye Rusya soAYutuculu yA?klerde aynA� tA�ra birden fazla A�eAYit A?rA?n yA?kleyebilme imkanA� vermektedir.

TA?rkiye Rusya soAYuk hava depolu tA�r taAYA�malarA�mA�zda mA?AYterilerimizin isteAYi A?zerine tA�rlarA�mA�zA�n iA�ine tA�rlarA�mA�z yoldayken online tA�r dorsesinin iA�inin soAYukluk ve sA�caklA�k durumunu gA�steren sistemimizde bulunmaktadA�r. Bu hizmetimiz talep A?zerine verilmekte ve ek bir A?cret karAYA�lA�AYA� yapA�lmaktadA�r.

Bu sistemin yararA� araA� yoldayken tA�r dorsesinin iA�ine yerleAYtirilen vericilerle dorsenin A�nA?ndeki arkasA�nda ve ortasA�ndaki A�sA�larA�n anA�nda gA�rA?lebilmesidir. A�ok A�nemlidir, zira zaman zaman dorsenin A�n tarafA�ndaki sA�caklA�kla arka tarafA�ndaki sA�caklA�k farklA�lA�k gA�sterebilmektedir. Bu sistem tam ve kusursuz bir takip saAYlamaktadA�r. SA?rekli ve dA?zenli yA?kA? olan mA?AYterilerimiz bu sistemi kullanmaktadA�r. EAYer bir A�sA� farkA� varsa mA?AYterimizin istediAYi telefona veya mail adresine uyarA� mesajA� gelmekte ve istenmeyen durumlarA�n A�nA?ne geA�ilmesinde yA?zde yA?z baAYarA� saAYlanmaktadA�r.

TA?rkiye Rusya HattA�ndaki Stratejik A�AYbirliAYi YaptA�mA�z Firmalar

SFA firmasA� Rapid UluslararasA� TaAYA�macA�lA�k iA�in A�zelikle TA?rkiye Rusya uluslarararasA� lojistik yA?klemelerimizde A�ok A�nemli bir yer tutmaktadA�r.

SFA firmasA� ile iliAYkilerimiz 15 yA�lA� aAYkA�n sA?re baAYarA� ile devam ettirilmiAY ve bu sA?re iA�erisinde TA?rkiye Romanya 300 – 400 adet yA�llA�k yA?klemeler yapA�lmA�AYtA�r. AynA� zamanda TA?rkiye Bulgaristan, TA?rkiye Macaristan, TA?rkiye A�talya ve TA?rkiye Kazakistan tA�r yA?klemeleri yapA�lmA�AY TA?rkiye Romanya parsiyel taAYA�malarA� baAYarA� ile yA�llarca gerA�ekleAYtirildikten sonra son 8 yA�l iA�erisinde de TA?rkiye Rusya haftalA�k 5-20 tA�r kara nakliyesi iAYleri yapA�lmA�AYtA�r ve yapA�lmaktadA�r. MA?AYterimizin Romanya ve Rusya fabrikalarA�ndan da TA?rkiyea��ye kara yolu ile tA�r taAYA�malarA� yapmaktayA�z.

MA?AYterimizin Rusya fabrikasA�ndan da Rusya Romanya, Rusya Kazakistan ve Rusya GA?rcistan taAYA�malarA� da aynA� zamanda yapA�lmaktadA�r.

TA?rkiye Rusya Nakliye Sorumlusu arkadaAYlarA�mA�z vasA�tasA�yla bizimle iletiAYime geA�ebilirsiniz:

 

TA?rkiye-Rusya Nakliye Sorumlusu

Viktoria Korovai

viktoria.korovai@rapid.com.tr

+90 533 815 56 72


TA?rkiye-Rusya Nakliye Sorumlusu

Ai??rina Ai??zdemir

irina.ozdemir@rapid.com.tr

+90 531 274 95 47


TA?rkiye-Rusya Kara Nakliye Sorumlusu

Dinara Unerbekova

dinara.unerbekova@rapid.com.tr

+90 531 307 08 15


TA?rkiye-Rusya Kara Nakliye Sorumlusu

Shama Menase

shama.menase@rapid.com.tr

+90 535 025 70 48


TA?rkiye-Rusya Kara Nakliye Sorumlusu

Rimma Yak

rimma.degtareva@rapid.com.tr

+90 549 668 08 58